Vyberte stránku
Citáty 9 Vzdělávání

Vzdělávání

Iniciativa nextRenaissance tvoří, realizuje a rozvíjí integrální vzdělávací programy, jejichž cílem je uvidět sebe a svět v nových souvislostech. Hlubší vztah k sobě, druhým, přírodě i světu umožňuje porozumění síti života. Probouzíme potenciál studentů, jejich hluboké poslání a kreativitu, která je nezbytná pro rozvíjení regenerativní kultury. Získaný celistvý náhled i vhled do současné vývojové fáze společnosti umožňuje přispívat k její proměně, která již probíhá ve všech oblastech života.

Více

Holistické vzdělávání se nezaměřuje na množství zapamatovaných informací, ale na způsob myšlení a prožívání, na jedinečnost každé osobnosti a na schopnost vnímat potřeby celku v souladu s potřebami vlastními. Kurzy, prožitkové semináře, kolokvia i pobyty přibližují integrální perspektivu, ukazují hlubší pohled na věci a za věci, bourají vžité představy a přijímají spirituální rozměr reality jako nedílnou součást vzdělávání a života. Tento přístup umožňuje člověku objevit cestu k sobě samému, k vlastní autenticitě, a zároveň ke zdravému působení ve světě.

Klademe důraz na transdisciplinaritu a přímé propojení učícího se přístupu s každodenním životem. Vzdělávací akce akcentují tvořivost, umělecké a zážitkové formy výuky, které jsou klíčové mj. pro stávající či budoucí lektory, pedagogy, výzkumníky, inovátory, kouče, terapeuty, tvůrce kurikula či politiky působící v oblasti vzdělávaní a výzkumu.

Je možné absolvovat dílčí akce samostatně či se účastnit celého ročního programu, který přispívá rovnoměrnému rozvoji v oblastech environmentálních, socioekonomických, osobnostních a psychospirituálních. Stanete se též součástí širšího společenství okolo iniciativy nextR.