Vyberte stránku
Citáty 9 Vzdělávání 9 Akce 9 Dialog o víře, lásce a naději

KOLOKVIUM

Dialog o víře, lásce a naději

Doc. Enzo Essenza, MUDr. Soňa Hájková

Mgr. Martin Nawrath, Ing. Zbyněk Vlk

Kolokvium je formát setkání, ve kterém jsou všichni přizváni ke společnému rozhovoru. Cílem kolokvia je vytvářet prostor pro vyzrávání kolektivní moudrosti.  Chceme využít jak osvědčených postupů typu panelové diskuse, poradního kruhu, konstelace, world café apod., tak i postupů nových, ověřujících a osvěžujících podoby skupinového rozhovoru.  Budeme se řídit tím, že už dobře položená otázka je předpokladem společného posunu za hranice osobních i společenských omezení.

28. duben 2023

16.30 – 20.30

Akademie Tabor, Prokopská 8, Praha 1 – Malá Strana

Doporučené vstupné 350 Kč –  přihláška
Podrobnosti