Vyberte stránku
Citáty 9 Vzdělávání 9 Akce 9 Hluboké poslání

PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ

Hluboké poslání

Mgr. Kamila Bolfová

Mgr. Martin Nawrath

Běžné chápání smyslu našeho života se většinou orientuje na snadno představitelné a dosažitelné cíle. Hledáme vhodné vzdělání, zaměstnání, atraktivního partnera, příjemné místo na život. Pokud možno toto vše bez bolestí, utrpení, slepých cest a zastávek. Pohled hlubokého poslání je jiný. Dotýká se stejných témat, ale z jiné úrovně. Zajímá se zejména o to, jak nás na této cestě doprovází neznámo neboli síly, které nemáme pevně v rukou. Právě tyto síly jsou ale tím, co nám umožňuje překročit hranice běžného uvažování o životě. Není to cesta dokonalosti, spíše celistvosti. Je to cesta sycení a živení našeho snového těla a jeho křehké, mihotavé, ale nesmrtelné reality.

06. – 07. květen 2023

Akademie Tabor, Prokopská 8, Praha 1 – Malá Strana

Kurzovné dobrovolné, dle vašich možností. Doporučená cena 3800 Kč – přihláška
Podrobnosti