Vyberte stránku
Citáty 9 Vzdělávání 9 Akce 9 Proměny spirituality v čase

SEMINÁŘ

Proměny spirituality v čase

Mgr. et Mgr. KAMILA NĚMEČKOVÁ, Ph.D.

Spiritualita je nedílná dimenze osobnosti. Odmítání a potlačování spirituality, které bylo charakteristické pro západní společnost, zásadním způsobem přispělo k odcizení, existenciální úzkosti a dalším formám individuální i společenské patologie. Zaměřili jsme se na vývoj mechanisticky orientovaného myšlení a zapomněli jsme používat druhy vědomí, které jsou citlivé k tajemství a nekonečně složité komplexnosti života. Cílem kurzu je představit spektrum nenáboženské (neinstitucionalizované) spirituality, které je v západokřesťanské kultuře novodobým jevem a osvětlit její význam v kontextu Nového paradigmatu.

18. – 19. 03.  2023

Akademie Tabor, Prokopská 8, Praha 1 – Malá Strana

3800 Kč – přihláška
Podrobnosti